Instal·lacions Partdecala fou creada l’any 2001 i és la segona generació d’una empresa familiar amb trajectòria al sector de les instal·lacions en general. La seva principal activitat consisteix en instal·lacions de electricitat, fontaneria, climatització, gas, calefacció, energia solar tèrmica i fotovoltaica, projectes de enginyeria.

Revisions, modificacions i manteniment d’enllumenat públic, xarxes d’aigua, descalcificació i tractaments d’aigua, bombes i grups de pressió, manteniment de pous d’aigües fecals, baixa tensió, extintors. Tractaments a tercers para la prevenció i control de la legionel·losis.

Legalitzacions, certificats i butlletins d’instal·lacions.

Estem especialitzats tant en noves instal·lacions como en reparacions elèctriques, de fontaneria, gas, climatització i energies alternatives, tant en el sector industrial, d’empresa, com en el domèstic. Des dels nostres inicis hem anat avançant en els sectors mencionats i en nous sectors per poder oferir als nostres clients un millor servei, amb la major garantia de qualitat i professionalitat.

Disposem de vehicles propis, com furgonetes, camió grua i camió ploma.

Per oferir la major qualitat en els nostres serveis disposem dels següents carnets i certificats professionals:

- Electricitat: REIE, BT. Categoria especialista.
- Equips a pressió: EIP. Categoria EIP2.
- Agua: Instal•ladora, Mantenidora y Reparadora.
- Gas: REIG. Categoria IG-B.
- Petrolíferes: REIP1.
- Tèrmiques: REITE. Instal•ladora, Mantenidora. Calefacció, ACS i Climatització.
- Contra incendis: RECI. Instal•ladora, Mantenidora. Camp d’actuació 1 al 10.
- Servicio de enginyeria: Enginyer Tècnic Industrial. Col•legiat nº 25857 del CETI de Tarragona.
- Legionel•losis: Inscrita en el ROESP 5064CAT.Lgt
- Classificació Empresa Contractista de Obras : I01D/I06C/I09D/J02A/J04C/K09A
- Classificació Empresa de Serveis : P01C/P02B/P03AP05A